ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး ဓမၼအသိဥာဏ္တုိးပြါး၍ ေအးခ်မ္းၾကပါေစ~~~

Sunday, November 6, 2011

ဗုဒၶဘာသာ ဇစ္ျမစ္ ( ၁၀ ) ယေသာ္ဓရာ၏ ေအးခ်မ္းေသာအလြမ္း

ရဟန္းျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္ ဘဝေပါင္း ကုေဋတစ္ေထာင္မက  သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္အက်ိဴးငွာ သူတစ္ပါး၏သားမယားအျဖစ္ တပည့္ေတာ္မကုိလႈခဲ့ပါ၏။ တပည့္ေတာ္မသည္ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းအတြက္အနည္းငယ္မွ် ျငိဳျငင္ေဖာက္ျပန္ျခင္းမျဖစ္ခဲ့ပါဘုရား။ ထုိ႔ျပင္တပည့္ေတာ္မကုိဘဝေပါင္းကုေဋတစ္ေထာင္မက သူတစ္ပါး၏အစားအစားအလုိ႔ငွာလည္းလႈခဲ့ပါ၏။ အရွင္ဘုရားအတြက္ အသက္ကုိ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္မွာလည္း ဘဝေပါင္းကုေဋတစ္ေထာင္မကပါ။ တပည့္ေတာ္မ၏ ကုိယ္အဂၤါ၊ အဆင္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ အဝတ္အစားမ်ားကုိလည္းမလွ်ိဳ႔ဝွက္ပါ။ အရွင္ဘုရားအက်ိဴးငွာ လယ္ယာစပါး စီးပြါးဥစၥာႏွင့္ ျမိဳ႔ရြာတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ သားသမီးရတနာတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း စြန္႔လႊတ္ခဲ့ပါျပီ။ အရွင္ဘုရားအက်ိဴးငွာ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရကုန္ေသာ ဆင္ျမင္းကြဲ်ႏြား စီးပြါးဥစၥာႏွင့္ ေက်းကြ်န္မတုိ႔သည္လည္း မေရတြက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္မ်ားခဲ့ပါျပီ။ အလႈအတန္းျပဳလုပ္ရန္တုိင္ပင္ေသာအခါတုိင္း  တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ် ေဖာက္ျပန္ကန္႔ကြက္ျခင္းမျပဳခဲ့ဘဲ ၾကည္ျဖဴစြာပင္ သေဘာတူခဲ့ပါ၏။ အရွင္ဘုရား၏ အက်ိဴးကုိ ေဆာင္ရြက္ရင္း ခ်မ္းသာသည့္အခါ
ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆင္းရဲမႈကုိၾကံဳေတြ႔ရေသာအခါ၌ကား စိတ္မခ်မ္းေျမ့မႈ မျဖစ္ခဲ့ပါ။ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာဘဝ၏ အနိမ့္အျမင့္ေလာကဓံမ်ားကုိ တစ္သားတည္း တစ္စိတ္တည္း မေျပာင္းလဲဘဲ ေက်နပ္ခဲ့ပါ၏။ အရွင္ဘုရားသည္ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ ရရွိေရးကုိ အေလးေပး၍
ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သူပါတည္း။ ထုိသုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းစဥ္ အမ်ိဴးမ်ိဴးေသာ ခ်မ္းသာ
ဆင္းရဲတုိ႔ကုိ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းျပီးလွ်င္ အရွင္ဘုရားသည္ ေလာကသုံးပါး၏ အထြဋ္အထိပ္ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ရွင္အျဖစ္သုိ႔ ယခုအခါ ေရာက္ေတာ္မူပါျပီ။  ျဗဟၼေဒဝျမတ္စြာဘုရားမွ အစျပဳ၍ ေရွးေရွးေသာဘုရားရွင္တုိ႔၏ အထံေတာ္၌ အရွင္ဘုရားႏွင့္တပည့္ေတာ္မတုိ႔ ဆုံစည္းခဲ့ရေသာဘဝမ်ား မ်ားျပားလွပါျပီ။ ထုိသုိ႔ဆုံစည္းတုိင္း အရွင္ဘုရားအတြက္ ဆုေတာင္းခဲ့ရျခင္းမ်ားလည္း သခ်ၤာျပ၍ရႏုိင္ေတာ့မည္မထင္ပါ။ အမွန္စင္စစ္ တပည့္ေတာ္မသည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းတရားတုိ႔ကုိ ရွာေဖြေသာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏ အလုပ္အေကြ်းမွ်သာပါတည္း။ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားႏွင့္ တပည့္ေတာ္မတုိ႔၏ ထင္ရွားေသာ ဗ်ာဒိတ္သမုိင္းေၾကာင္းကုိ
ျပန္ေျပာင္းေလွ်ာက္ထားရပါလွ်င္ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းထက္ဝယ္ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္ပြင့္ထြန္းေတာ္မူခဲ့ပါ၏။ ထုိစဥ္ ရမၼာဝတီျပည္သူျပည္သားမ်ားက ဘုရားရွင္ႏွင့္သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္းစားၾကြလာဘုိ႔အေရး လမ္းကုိ သုတ္သင္ျပင္ဆင္ခင္းက်င္းၾက၏။ ထုိအခမ္းအနားဝယ္ အရွင္ရေသ့ျမတ္လည္း ပါဝင္ခဲ့သလုိ တပည့္ေတာ္မလည္းပါဝင္ခဲ့ပါ၏။ ထုိစဥ္ကာလဝယ္ တပည့္ေတာ္မသည္ သုမိတၱာမည္ေသာအမ်ိဴးသမီးျဖစ္ခဲ့၍ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္ သုေမဓာမည္ေသာ ရွင္ရေသ့ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္ ၾကြလာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ၾကာပန္းရွစ္ခုိင္ကုိ ဘုရားရွင္အားလႈရန္ ယူလာေသာအခါ ပရိသတ္အလယ္တြင္ တင့္တယ္သပၸါယ္ ခန့္ျငားလွေသာ ရွင္ရေသ့ကုိ တပည့္ေတာ္မအထင္အရွား ဖူးေတြ႔ခဲ့ရပါျပီ။ ထုိစဥ္အခါ ေရွးေရွးဘဝမ်ားစြာက အတူတကြခ်စ္ခဲ့ ၾကင္နာခဲ့ၾကရေသာ ခ်စ္ေမတၱာစြမ္းေၾကာင့္ ရွင္ရေသ့၏ တင့္တယ္ေသာ ဥပဓိရုပ္ရည္သည္ တပည့္ေတာ္မ၏ စိတ္ထားႏွင့္ ႏွလုံးသားကုိ စြဲေဆာင္သြားခဲ့ပါျပီ။ ရွင္ရေသ့ကုိ ဖူးေတြ႔ရျခင္းေၾကာင့္  တပည့္ေတာ္မ၏ ရင္တြင္း၌လည္း ဤဘဝအသက္ရွင္ရျခင္းသည္ အက်ိဴးရွိေလစြဟု ထင္မွတ္ေအာက္ေမ့ခဲ့ပါ၏။ ထုိ႔ျပင္ တပည့္ေတာ္မ၏ ၾကည္ညုိစိတ္ႏွင့္ ခ်စ္ေမတၱာစိတ္မ်ားသည္ ရွင္ရေသ့အေပၚတြင္ တက္ၾကြစြာ ယုိဖိတ္ျဖစ္ေပၚလာၾကေသာေၾကာင့္ ၾကာပန္းငါးခုိင္ကုိ ရွင္ရေသ့အားလႈျပီးလွ်င္ က်န္သုံးခုိင္ကုိ တပည့္ေတာ္မကုိယ္တုိင္ကုိင္ေဆာင္လွ်က္ ရွင္ရေသ့၏ သမၼာသေမၺာဓိဥာဏ္အတြက္ အတူတကြ ဘဝဆက္တုိင္းေပါင္းဆုံပါရေစသား ဟု ခြင့္မေတာင္းမိဘဲ ဆုပန္ခဲ့ပါ၏။ ရွင္ရေသ့ႏွင့္တပည့္ေတာ္မတုိ႔ အတူတကြၾကာပန္းတို႔ကုိလႈၾကေသာအခါ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ တပည့္ေတာ္မအတြက္ ဤသုိ႔ေသာ ဗ်ာဒိတ္စကားတုိ႔ကုိ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါ၏။...ဆက္ရန္...

1 comments:

ya taw da yar said...

အခုလို တင္ေပး တဲ႔ အတြက္ ေက်းဇူး အမ်ားၾကီးတင္ပါသည္။

Post a Comment

***ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၏အမွာစကား***