ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး ဓမၼအသိဥာဏ္တုိးပြါး၍ ေအးခ်မ္းၾကပါေစ~~~

Tuesday, January 27, 2015

ဒုုိင္ယာရီအပုုိင္းအစေလးမ်ား (၃၄) တရားဥပေဒေသျခင္းမွာ ဘဝသည္အခါခါ နာရေသရ၏

(၉ .၁.၁၅) ေန႔တြင္ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏွင့္ဂ်ာမဏီႏုုိ္င္ငံတုုိ႔အနီးတြင္ရွိေသာ Maastricht ျမိဳ ႔ေန
 ဦးတင္ေသာင္း ေဒၚတင္တင္ဝင္းမိသားစုုေနအိမ္သုုိ႔ၾကြေရာက္၍ နယ္သာလန္ႏုုိ္င္ငံတြင္ဘုုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မိမိ၏
အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္အေတြးအျမင္မ်ားကုုိအေျခခံ၍မခြ်င္းမခ်န္အၾကံျပဳေဆြးေႏြးေပးခ့ဲသည္။
 မိမိ၏ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ ေႏြးေထြးေက်နပ္စြာလက္ခံၾကိဳဆုုိၾကသျဖင့္
စိတ္ထဲမွသာဓုုေခၚရင္းဝမ္းသာရသည္။ ဒကာဒကာမတုုိ႔၏
သာသနာျပဳလုုိေသာသဒၶါတရားကုုိလည္းခ်ီးက်ဳးေလးစားမိိသည္။ 
မိမိအေနျဖင့္လည္းဘုုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းအျမန္ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ အမွန္ဆႏၵရွိပါသည္။ အျမန္ျဖစ္ေျမာက္ပါေစဟုုလည္း ရင္တြင္းမွဆုုေတာင္းေမတၱာ
အခါခါပုုိ႔သျဖစ္သည္။ အဆုုိပါေဆြးေႏြးပြဲငယ္ေလးတြင္ ဂ်ာမနီႏုုိင္ငံဖရန္႔ဖြတ္ျမိဳ ႔တြင္ သီးတင္းသုုံးေသာဦးကုုသလသာမိ၊ နယ္သာလန္ႏုုိင္ငံမွ 
ဦးတင္ေသာင္း ေဒၚတင္တင္ဝင္း၊ ကုုိဒညလင္း၊ ကုုိမုုိးေက်ာ္ႏွင့္ဖင္လန္ႏုုိင္ငံမွ
စာေရးသူတုုိ႔ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ အေရးအၾကီးဆုုံးအခ်က္အေနျဖင့္
သာသနာျပဳရာဝယ္ မိမိႏွလုုံးသားတြင္ ပထမဆုုံးသာသနာတည္ဖုုိ႔အေရးၾကီးေၾကာင္းကုုိ သမုုိင္းေၾကာင္းျဖစ္ရပ္မ်ား လက္ရွိပစၥကၡအေျခအေနမ်ားႏွင့္ယွဥ္ထုုိး၍ 
စုုံစုုံေစ့ေစ့သုုံးသပ္ျပခဲ့သည္။

“ ဘီစီသုုံးရာစုုတုုန္းက အိႏၵိယတုိက္ၾကီးမွာအလြန္တန္ခုုိးထြားခဲ့တဲ့သိရီဓမၼာေသာက
ဘုရင္ကုုိ ဒကာ/ဒကာမမ်ားတုုိ႔သိၾကမွာပါ။ အဲဒီဘုုရင္ဟာအလြန္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့
အာဏာရွင္ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္လာတဲ့အခါ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ ႔
တဲ့ဘုုရင္ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ သိမ္ေမြ႔ညင္သာျပီးထက္ျမက္လာခဲ့တယ္။ တနည္းေျပာရရင္ သာသနာမွာလာရွိတဲ့တရားေတြဟာ သူ႔ရဲ့ရင္တြင္းမွာတည္ခဲ့တယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ တုုိင္းျပည္ကုုိ ျဗာဟၼစုုိရ္တရားနဲ႔အုုပ္ခ်ဳပ္ႏုုိင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေခတ္ကာလရဲ့
 ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဖြံ ႔ျဖိဴးျပီးႏုုိင္ငံေတာ္ၾကီးျဖစ္ေအာင္တည္ေထာင္ႏုုိင္ခဲ့တယ္။ 
သူ႔ရဲ့ျပည္တြင္းျပည္ပေပၚလစီေတြဟာ သာသနာေတာ္ကိုုမ႑ိဳင္ျပဳထားတာမုုိ႔ ခုုိင္ခံ့ျပီးႏုုိင္ငံတကာမွာဂုုဏ္သိကၡာတင့္ခဲ့တယ္။ ယေန႔အထိအတုယူ
ဂုဏ္ျပဳထုုိက္တဲ့သမုုိင္းအေမြအႏွစ္ေတြ လွပတဲ့သမုုိင္းစာမ်က္ႏွာေတြဟာ
ရွိေနဆဲဖြင့္ထားဆဲျဖစ္တယ္။ ေနာက္ပီးေတာ့ စာေပေတြအႏုုပညာလက္ရာေတြ 
လူမႈဖြ႔ံျဖိဴးေရးေတြ တိရစ ၦာန္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမွအစ အရာရာဟာ
စည္ပင္တုုိးတက္ခဲ့တယ္။ အဲဒါက ဘီစီသုုံးရာစုုမွာ ျဖစ္ထြန္းခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္မွန္တခုုကုုိ
မီးေမာင္းထုုိးျပရုုံသက္သက္ပါ။ တိတိက်က်ေျပာရရင္ အေသာကဘုုရင္ဟာ စိတ္ႏွလုုံးႏူးည့ံလာတဲ့အတြက္ဗုုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္လာေတာ့ စိတ္ႏွလုုံးႏူးည့ံမႈဟာျမင့္ျမတ္မႈအဆင့္သုုိ႔ေရာက္လာျပီးေတာ့ပုုိလုုိ႔ခုုိင္မာခဲ့တယ္။
 ဒီေနရာမွာစိတ္ႏွလုုံးျမင့္ျမတ္မႈဆုုိတာ သိမ္ေမြ႔ညင္သာျပီးထက္ျမက္တဲ့စိတ္ထားနဲ႔သတၱိကုုိ
ဆုုိလုုိတာပါ။ အဲဒီစိတ္ထားနဲ႔သတၱိကုုိ သတိနဲ႔ပညာကျဖစ္ေစတာပါ။ 
သတိနဲ႔ပညာမရွိရင္မျဖစ္ႏုုိင္ပါဘူး။ အဲဒီျမင့္ျမတ္စိတ္ထားခုုိင္မာမႈဟာ 
ဦးဇင္းတုုိ႔ျမန္မာႏုုိင္ငံအပါအဝင္ အာဖဂန္နစၥတန္ တိဘက္ ဟိမဝႏ ၱာ 
တရုုပ္စတဲ့ႏုုိင္ငံေတြမွာ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာသာသနာျပဳနည္းနဲ႔
သာသနာေတာ္ျပန္႔ပြါးေစခဲ့တယ္” ။

“ယခုုအေျခအေနကေတာ့ ေခတ္အေနနဲ႔ကလဲ (၂၁) ရာစုုကုုိေရာက္ေနျပီ။ ေဒသအေနနဲ႔
ကလည္း ဥေရာပျဖစ္ေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈေတြလဲမတူၾကဘူး၊
 ႏုုိင္ငံေတာ္ရဲ့လက္ရွိက်င့္သုုံးေနဆဲဥပေဒေတြကလည္းကြာျခားျပန္တယ္။ ဓေလ့ထုုံးစံေတြဟာလဲ 
အေရွ ႔နဲ႔အေနာက္ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ အစားအေသာက္မွအစရာသီဥတုုအဆုုံး
အလုုံးစုုံဟာ မတူညီၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဥေရာပမွာသာသနာျပဳေတာ့မယ္ဆုုိရင္ အရာရာမွာသတိနဲ႔ပညာဦးစီးျပီးေတာ့လုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္မွသာယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ျပီး
ထက္ျမက္တဲ့စိတ္ထားနဲ႔သတၱိကုုိရရွိႏုုိင္မယ္။ အဲဒီစိတ္ထားနဲ႔သတၱိရွိမွလဲ
 ေအာင္ျမင္ႏုုိင္မယ္။ သတိနဲ႔ပညာမဦးစီးဘဲပုုထုုဇဥ္ပီပီ ေျပာဆုုိမိလုုပ္မိရင္ ခုုတ္ရာတျခား ရွရာတလြဲျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္” ဟုု ပဏာမရွင္းျပလုုိက္သည္။ ထုုိ႔ေနာက္မွ ဖင္လန္ႏုုိင္ငံတြင္မိမိေတြ႔ၾကံဳခဲ့ဖူးေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္အသိအျမင္မ်ားကုုိ 
သေဘာတရားေရးထက္ လက္ေတြ႔ဆန္ေသာလုုပ္နည္းကုုိင္နည္းမ်ားကုုိ 
အက်ယ္တဝင့္ေျပာျပလုုိက္သည္။ မိမိေျပာျပီးသည့္အခါ အားလုုံးကဝမ္းသာအားရရွိၾကသျဖင့္ အဆင္ေျပ၍ေအးခ်မ္းေသာေကာင္းက်ိဴးရွိေသာေက်နပ္ဖြယ္ရာ ေတြ႔ဆုုံမႈတခုုျဖစ္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲျပီးဆုုံး၍အိပ္စက္နားေနရန္အတြက္ အခန္းအသီးသီးသုုိ႔ေရာက္ၾကေသာ
အခါ ဦးကုုသလသာမိႏွင့္ဥေရာပ၏သာသနာေရးအေတြ႔အၾကံဳအသီးသီးကုုိ
အျမင္ကုုိယ္စီျဖင့္ပြင့္လင္းစြာဖလွယ္ၾကသည္။ (၁၀.၀၁.၁၅) တြင္
ေန႔ဆြမ္းစားျပီးေသာအခါ ဆြမ္းအလႈေရစက္ခ်သည္။ ညေန (၃း၂၀) မိနစ္တြင္
 Maastricht ျမိဳ ႔မွ Utretch ျမိဳ ႔သုုိ႔ရထားစီး၍ျပန္လာခဲ့ၾကရာ Eindhoven
ျမိဳ ႔သုုိ႔အေရာက္တြင္ လွပေသသပ္ျပီးေခတ္သစ္ဗိသုုကာလက္ရာတုုိ႔ျဖင့္
ဝင့္ထည္ေနေသာ PSV ေဘာလုုံးကလပ္၏အသင္းပုုိင္ကြင္းၾကီးကုုိ
ရထားေပၚမွျမင္ရေလသည္။ Amsterdam ျမိဳ ႔တြင္ရွိေသာ Ajax ေအဂ်က္စ္
 (ဒတ္ခ်္တုုိ႔အသံထြက္မွာ “အာယားစ္” ) ကလာပ္၏အသင္းပုုိင္ကြင္းၾကီးကား
ပုုိ၍ခန္႔ညားသည္။ ေအာင္ျမင္မႈအဆင့္ဆင့္၏အေရာင္အရွိန္တုုိ႔ျဖင့္ ဝင့္ၾကြားေနသည့္ဟန္ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ နယ္သာလန္မွရထားမ်ားသည္
ေကာင္းမြန္သည္မွန္ေသာ္လည္း ဖင္လန္မွရထားမ်ားေလာက္ ေတာက္ပ
သန္႔ရွင္းမႈမရွိေခ်။ ဖင္လန္မွရထားမ်ားသည္အဂၤလန္မွရထားမ်ားထက္လည္း
သာလြန္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း အဂၤလန္မွဆရာေတာ္တပါးကခရီးအတူ
သြားရင္းေျပာျပဖူးသည္။ ဖြ႔ံျဖိဴးျပီးႏုုိင္ငံခ်င္းတူေသာ္လည္း မထင္ရွားေသာ
ျခားနားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္းကုုိလည္းသတိျပဳမိသည္။

ဤအျပန္ခရီးဝယ္ မွန္အလုုံကာထားေသာရထားတြဲအတြင္းမွ ဝဲယာပတ္ဝန္းက်င္ကုုိ
သတိထားကာလုုိက္ပါခဲ့သျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာျမက္ခင္းျပင္ၾကီးမ်ား ယာခင္းစုုိက္ကြင္းၾကီးမ်ားကုုိတေမွ်ာ္တေခၚေတြ႔ရသည္။ ရံဖန္ရံခါ
သစ္ေတာမ်ားကုုိလည္းေတြ႔ရတတ္ေသးသည္။ လူဦးေရ (၁၆) သန္းရွိေသာ
ဤႏိုုင္ငံေသးေသးေလးတြင္ ဤကဲ့သုုိ႔က်ယ္ျပန္႔ေသာယာခင္းမ်ား ျမက္ခင္းမ်ား
ေတြ႔ရသျဖင့္အ့ံၾသမိသည္။ ဤနယ္သာလန္တြင္ ေျမယာကုုိမတရားလုုယက္ခံရေသာ
သတင္းလည္းမဖတ္ဘူးခဲ့သလုုိ ဥပေဒမဲ့စြာေျမယာဆုုံးရႈံးမႈေၾကာင့္
ပူဗ်ာေပြေနေသာျပည္သူတုိ႔၏ငုိရႈိက္သံတုုိ႔ကုုိလည္း မၾကားဘူးခဲ့ပါ။ တရားမွ်တတည္ျငိမ္ေသာဥပေဒျဖင့္ႏုုိင္ငံသားတုုိ႔၏ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္မႈကုုိ
ကာကြယ္ေပးထားသည္မွာထင္ရွားလွသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ယာစုုိက္ခင္းထဲတြင္
ေရအျမဲရွိေနေသာေရေျမွာင္းမ်ားကုုိေတြ႔ရသည္။ ထုုိေျမွာင္းေရတုုိ႔သည္ စီးဆင္းမေနဘဲေရေသမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္းအမႈိက္သရုုိက္မရွိဘဲသန႔္ရွင္း
ေနသည္ကုုိသာေတြ႔ရသည္။ ေတာေရာျမိဳ ႔ပါမက်န္လူအားလုုံးသည္ေရေျမွာင္းထဲသုုိ႔
အမႈိက္မပစ္ၾကျခင္းသည္ နယ္သာလန္၏ထူးျခားေသာလကၡဏာတရပ္ျဖစ္သည္။

ဤႏုုိင္ငံမွဤေရေျမွာင္းမ်ားကုုိျမင္ရသည့္အခါ ေရႊျပည္တြင္မႏ ၱေလးျမိဳ ႔အနီးမွ
ခရုိင္ျမိဳ ႔တျမိဳ ႔ကုုိသတိရမိျပန္သည္။ ထုုိျမိဳ ႔တြင္ကား ဤေရေျမွာင္းထဲမွေရကုုိခ်ိဳးသည္၊
သုံးသည္၊ ေျမွာင္းထဲတြင္ပင္ပန္းကန္ေဆးသည္၊ အဝတ္ေလွ်ာ္ျပန္သည္၊ 
တံေတြးေထြးသည္၊ ႏွပ္ညွစ္သည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားပစ္ခ်သည္။ အမႈိက္မ်ားကိုုလည္း
ပစ္ခ်လုုိက္ျပန္ေသးသည္။ ဤေျမွာင္းေရကုုိအသုုံးျပဳ၍ပင္သြားတုုိက္လုုိက္ေသးသည္။ တခါတရံတြင္ေရစီးေရလာက ေျခမ်က္စိေလာက္အထိသာရွိေသာ္လည္း ထုုိေျဖးေျဖးေလးစီးဆင္းေနေသာေရေလးကုုိပင္လွ်င္မဆင္ျခင္ဘဲ သုုံးစြဲၾကလွ်က္
အမႈိက္ႏွင့္အညစ္အေၾကးမ်ားကုုိစြန္႔ပစ္ေနၾကျပန္သည္ကုုိ အမွတ္ရလွ်က္
ေတြးရင္းအ့ံၾသေနမိရသည္။ သုုိ႔ေသာ္ မိမိလည္းထုုိေရကုုိပင္သုုံးစြဲခဲ့ဖူးပါသည္။

ေနာက္တခုု ထူးထူးျခားျခားသိရသည့္အရာမွာ ဟုုိင္းေဝးလမ္းေဖါက္လုုပ္ရန္
အတြက္လမ္းနယ္ႏွင့္မလြတ္ေသာ ဟုုိတယ္တခုုကုုိနယ္သာလန္အစုုိးရမွ
ေရႊ ႔ခုုိင္းသည္ဟူ၏။ သုုိ႔ေသာ္ ပုုိင္ရွင္ကမေရႊ ႔။ သုုိ႔ႏွင့္ “ ေဟာ္တယ္ကုုိ
မူလပုုံစံလည္းမပ်က္တန္ဖုုိးလည္းမေလ်ာ့က်ေစဘဲ ျပန္လည္ေဆာက္လုုပ္ေပးမည္” ဟုုေဆြးေႏြးသည့္အခါလည္း ပုုိင္ရွင္ကလက္မခံဘဲျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ 
ထုုိ႔ေၾကာင့္ အစုုိးရမွေဟာ္တယ္ကုုိေရွာင္ကြင္း၍လမ္းေဖာက္လုုပ္
ခဲ့ရေလေသာေၾကာင့္လမ္းေၾကာင္းကေကာက္ေကြ႔သြားခဲ့သတဲ့။ အ့ံဘြယ္ရွိစြ…၊ 
ထူးဆန္းေလစြ…..။ ၎ေဟာ္တယ္မွာ Amsterdam ျမိဳ ႔ႏွင့္ Breukelen
ျမိဳ ႔အၾကားတြင္ယခုုရွိေနေသာ Hotel Breukelen ပင္ျဖစ္၍ ပုုိင္ရွင္မွာ
တရုပ္သေဌးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ တရားဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကုုိ
အျပည့္အဝရရွိေသာႏုုိင္ငံပါတကား….၊ တရားဥပေဒသည္မူလအဓိပၺါယ္အတုုိင္းပင္ အသက္ဝင္ရွင္သန္ေနပါလား……၊ တစုုံတေယာက္၏ သုုိ႔မဟုုတ္ အသင္းအဖြဲ ႔တခုုခုု၏
 ေသဆုုိေသ ရွင္ဆုုိရွင္ျဖစ္ေနရသည့္ ေသလုုိက္ရွင္လုုိက္တရားဥပေဒမဟုုတ္ပါလား…၊ သေဌး၏ပုုိင္ဆုုိင္မႈသည္ခုုိင္ခံ႔လွေလစြတကား….ဟုုေတြးရင္း “ရရွိျပီးေသာစည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအၾကိတ္အခဲအျမဲတည္ပါေစ”ဟူေသာေရွးဆရာေတာ္
မ်ား၏ဆုုေပးကုုိသတိရမိသျဖင့္ ဤသေဌးသည္ဤေရွးဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားထံတြင္ ကုုသုုိလ္ျပဳမိခဲ့ဟန္ရွိသည္ဟုုလည္းျဖစ္ႏုုိင္ေခ်ရွိသမွ်မွတ္ခ်က္ျပဳမိသည္။

မဟာဓမၼပါလာဇာတ္ေတာ္တြင္လာရွိေသာ ဓေမၼာ ဟေဝ ရကၡတိ ဓမၼစာရိ ံ ၊ 
ဓေမၼာ သုုစိေဏၰာ သုုခမာဝဟတိ၊ “တရားဥပေဒကုုိအသက္သြင္းလွ်င္ တရားဥပေဒကလည္းလူကုုိေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္စြာရွင္သန္ေစ၏၊ တရားဥပေဒကုုိ
အျမဲေလးစားလုုိက္နာလွ်င္ ထုုိလူမႈအဖြဲ ႔အစည္းသည္ လုုံျခံဳ၏၊ ခ်မ္းသာ၏” ဟူေသာ ေဒသနာေတာ္ကုုိလည္းဆင္ျခင္ရင္းျဖင့္ဗုုဒၶဘာသာနာမည္မခံထားဘဲ 
သူတုုိ႔ႏုုိင္ငံ၏ျမတ္ဗုုဒၶေဒသနာႏွင့္ညီညြတ္ေနမႈကုုိသိရသည့္အခါ
 အ့ံၾသေလးစားျခင္းျဖစ္ရသည္။ 

အမွန္စင္စစ္ “တရားဥပေဒေသျခင္းမွာလူ႔ဘဝဟာအခါခါနစ္နာရ၊ ေသရပါလား” 
ဟုုလည္း သံေဝဂဥာဏ္ပြါးမိသည္။ ထုုိမွဆက္၍ ေရႊျပည္သုုိ႔စီရရီအေတြးမ်ားႏွင့္အတူ 
“တရားမွ်တ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔မေသြ တုုိ႔ျပည္ တုုိ႔ေျမ၊ မ်ားလူခပ္သိမ္း
 ျငိမ္းခ်မ္းေစဖုုိ႔ ခြင့္တူညီမွ် ဝါဒျဖဴစင္တဲ့ျပည္ တုုိ႔ျပည္ တုုိ႔ေျမ၊ ျပည္ေထာင္စုုအေမြ
 အျမဲတည္တံ့ေစ၊ အဓိ႒ာန္ျပဳေပ ထိန္းသိမ္းစုုိ႔ေလ”ဟူေသာ
အႏွစ္သာရျပည့္ဝခုုိင္မာလွသည့္ႏုုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို
ျပန္လည္ၾကားေယာင္မိရင္း သီခ်င္းကပဲလြဲေနသလား၊ ငါၾကားမိတာပဲ လြဲေနေရာ့သလား….တစုုံတခုုကမ်ားလြဲေနေရာ့သလား…လား….လား….
လားေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ စဥ္းစားခန္းခ်ဲ ႔ေနမိခဲ့ေတာ့သည္။ 
ထုုိ႔ျပင္ နယ္သာလန္၏ထူးျခားေသာျမင္ကြင္းမ်ား၊ စနစ္က်ေသာလူမႈအဖြဲ ႔အစည္း၏
လႈပ္ရွားလည္ပတ္ေနပုုံမ်ား၊ အတုယူစရာမ်ား တုုိ႔ကုုိရထားေပၚဝယ္စိတ္ထဲတြင္
ထင္သမွ်စဥ္းစားရင္း ညေန (၅း၃၀) နာရီခြဲတြင္ Utretch ျမိဳ ႔သုုိ႔ျပန္လည္
ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထုုိမွတဖန္ မိမိတည္းခုုိရာ Amstelveen ျမိဳ ႔ ဦးထြန္းေအာင္
 ေဒၚေအးေအးစုုိးေနအိမ္သုုိ႔ ည (၇) နာရီတြင္ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ 
(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)

0 comments:

Post a Comment

***ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၏အမွာစကား***