ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး ဓမၼအသိဥာဏ္တုိးပြါး၍ ေအးခ်မ္းၾကပါေစ~~~

Friday, February 6, 2015

ဒုုိင္ယာရီအပုုိင္းအစေလးမ်ား (၃၇) ရုုံးသုုံးဘာသာစကား မ်ားေသာႏုုိင္ငံ


ဆက္လက္၍ ေအဒီ (၁၃) ရာစုုႏွစ္တြင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ
 ေရွးေဟာင္းခရစ္ယန္ဘုုရားရွိခုုိးေက်ာင္းၾကီးသုုိ႔သြားေရာက္ေလ့လာၾကသည္။
 ဘုုရားေက်ာင္းၾကီးသည္ျမင့္လည္းျမင့္မားသည္။ က်ယ္လည္းက်ယ္ျပန္႔သည္။ အတြင္းအျပင္စီခ်ယ္ထားေသာပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား၊ ထုုလုုပ္ထားေသာပန္းပုု
အႏုုပညာလက္ရာမ်ားသည္ လည္းေျပာင္ေျမွာက္လွသျဖင့္ ၾကည့္ရႈေလ့လာရသည္မွာ
အရသာေတြ႔လွသည္။ အႏုုပညာကုုိနားမလည္ေသာ္လည္း နားလည္သလုုိ
ခံစားၾကည့္ရင္းအရသာေတြ ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွးေခတ္တြင္
ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုုိင္ငံသည္ခရစ္ယန္ဘာသာကုုိအလြန္ပင္ယုုံၾကည္ကုုိးကြယ္ခဲ့ေၾကာင္း အဆုုိပါဘုုရားေက်ာင္းေဟာင္းၾကီးကသက္ေသထူကာေျပာျပေနသည္။

၎ေနာက္ Gellerery သုု႔ိသြားေရာက္ၾကသည္။ Gellerery သည္ေရွးေဟာင္း
အေဆာက္အဦကုုိအတြင္းပုုိင္းတြင္ေခတ္သစ္ဒီဇုုိင္းမ်ားျဖင့္
ခမ္းနားစြာအလွဆင္ထားသျဖင့္ အလွဆင္တုုိင္းတင့္ေနေသာခပ္ေခ်ာေခ်ာ
အမ်ိဳးသမီးၾကီးႏွင့္တူသည္ဟုုထင္သည္။ အတြင္းထဲဝယ္ဖြင့္ထားေသာ
စားေသာက္ဆုုိင္တြင္ စားသုုံးသူမ်ားျပည့္ေနျခင္းမွာလည္း ဤ Gellerery အမ်ိဳးသမီးေခ်ာၾကီး၏ရုုပ္ရည္တင့္တယ္မႈႏွင့္ဧည့္ခံေကာင္းေသာ
စြမ္းရည္တုုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္မည္ထင္သည္။ အမွတ္တရအေနျဖင့္
တခုုခုုစားခ်င္ေသာဆႏၵျဖစ္ေပၚမိေသာ္လည္း ရဟန္းတပါးအတြက္
စည္းျခားထားရေသာအခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဆႏၵကုုိသာမ်ိဳသိပ္လုုိက္ရေတာ့သည္။
 “ ငါ၏ရဟန္းအျဖစ္သည္ မိသားစုုသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ၾကိဳးမွကင္းလြတ္သည္ဟုု
ဆုုိႏုုိင္ေသာ္ျငားလည္း ဆႏၵေႏွာင္ၾကိဳးမွမလြတ္ကင္းေသးေသာေၾကာင့္ 
ဆႏၵကုုိခ်ိဴးႏွိမ္မ်ိဳသိပ္ရေသာအေနအထားမွ်သာရွိပါေသးလား” ဟုုလည္းကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိဆင္ျခင္သည့္အေတြးစမ်ားလည္း ဝင္လာေသးသည္။

Antwerp river ဆိပ္ကမ္းသုုိ႔ေရာက္ၾကေသာအခါ တုုိက္ခတ္လာေသာေလသည္
အၾကင္နာမဲ့လြန္းသည္ဟုုထင္သည္။ ေဆာင္းရာသီ၏အပူခ်ိန္အႏႈတ္ဒီဂရီရွိေနခုုိက္ဝယ္
 ျမစ္ကမ္းပါး၏အလွကုုိရႈစားရင္းၾကည္ၾကည္ႏူးႏူးေပ်ာ္ျမဴးလုုိသူတုုိ႔အားမနာလုုိဝန္တုုိစြာ
 ေမာင္းထုုတ္ေနသည့္အလားထင္ရေလာက္ေအာင္မညွာမတာ 
တဟူးဟူးတုုိက္ခတ္ေနသည္။ သုုိ႔ျဖစ္၍ အမွတ္တရဓါတ္ပုံမ်ားကုုိ
ခပ္သုုတ္သုုတ္ရုုိက္၍ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။ ညေန (၆) နာရီတြင္
 မိမိတုုိ႔တည္းခုုိရာ Colombus hotel သိုု႔ျပန္ေရာက္ၾကသည္။ 
အဆုုိပါေဟာ္တယ္ကုုိပုုိင္ဆုုိင္သူမွာ Antwerp ျမိဳ ႔တြင္ေနထုုိင္ေသာ ေရႊျပည္မွ
ကုုိဇင္မင္းထြန္း မဂ်ဳးဂ်ဳးမိသားစုုျဖစ္သည္။ သူတုုိ႔သည္ ထုုိဟုုိတယ္ကုုိပုုိင္သည္သာမက ဘားဆုုိင္လည္းဖြင့္ထားသည့္ျပင္ ကားႏွစ္စီးသုုံးစီးပင္ပုိင္ဆုုိင္လုုိက္ေသးသည္။
 ထုုိမွ်သာမက အိမ္ႏွစ္လုုံးသုုံးလုုံးပါပုုိင္ဆုုိင္ထားသူျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 ေရႊျပည္သားတေယာက္က ဥေရာပတြင္စီးပြါးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေျခက်
ေအာင္ျမင္ေနသည္ကုုိျမင္ရ သိရသျဖင့္မုုဒိတာအခါခါပြါးရသည္။

နယ္သာလန္သည္ဘယ္လ္ဂ်ီယံထက္အနည္းငယ္ဖြ႔ံျဖိဳးတုုိးတက္မႈေနာက္က်ေသာ္လည္း
 လူေနမႈစနစ္ႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းတုုိ႔သည္အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟုုထင္ရေလာက္ေအာင္
မတိမ္းမယိမ္းသာျဖစ္ေနသည္။ ရာသီဥတုု၊ ေရေျမသဘာဝေတာေတာင္ႏွင့္
အေဆာက္အဦတုုိ႔မွာ အတူတူသာျဖစ္ၾကသည္ကုုိေတြ႔ရသည္။ 
ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုုိင္ငံတြင္းသုုိ႔ေရာက္သြားေသာ္လည္း ထူးျခားေသာခံစားမႈကုုိ
မထိေတြ႔ရေပ။ ထုုိ႔ျပင္ ဒကာကုုိဇင္မင္းထြန္း၏ေျပာျပခ်က္အရ Antwerp ျမိဳ ႔တြင္
 ဂ်ဴးလူမ်ိဳးငါးေသာင္းခန္႔ရွိသည္။ ဂ်ဳးလူမ်ိဴးတုုိ႔သည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္မေရာဘဲသီးျခားေနထုုိင္ၾကသည္
ဟုုသိရသည္။ ဂ်ဳးအမ်ိဳးသားတုုိ႔၏ရုုိးရာလူေနမႈပုုံစံမွာ အျခားသူမ်ားႏွင့္မတူဘဲတမူထူးေနသည္။ 
သူတုု႔ိ၏ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေသာရုုိးရာဝတ္ဆင္ေနထုုိင္မႈပုုံစံတုုိ႔ကုုိ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္
ထိန္းသိမ္းထားသျဖင့္ဇာတိမာန္ အမ်ိဳးမာန္ရွိေသာလူမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟုု စိတ္ထဲမွတုုိးတုုိးတိတ္တိတ္ေကာက္ခ်က္ခ်မိသည္။ ထုုိ႔ျပင္ 
တခ်ိန္ကနာမည္ၾကီးမင္းသား ဗန္ဒိန္းသည္လည္း ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုုိင္ငံသားဟုုသိရျပန္သည္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံတြင္ေခါင္းမီးျခံဳေသာမြတ္ဆလင္အမ်ိဴးသမီးမ်ားေတာ္ေတာ္ေတြ႔ရသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအေတာ္ပင္မ်ားေပလိမ့္မည္။ နယ္သာလန္တြင္လည္း
ေခါင္းျမီးျခံဳအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေတာ္ပင္ေတြ႔ရသည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံတြင္ လူျဖဴဗုဒၶဘာသာမ်ားလည္း
 အေတာ္ပင္မ်ားသည္ဟုုသိရျပီး ဗမာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၏ပိဋကတ္ပညာ
အရည္အေသြးႏွင့္ကမၼ႒ာန္းနည္းစနစ္ကုုိေလးစားအားထား
ၾကေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၏ရုုံးသုုံးဘာသာစကားမွာ 
ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဂ်ာမာန္၊ဒတ္ခ်္ႏွင့္ျပင္သစ္ဘာသာအားျဖင့္ စကားေလးမ်ိဴးသုုံးသည္ဟုုသိရသည္။ ရုုံးသုုံးဘာသာစကားအမ်ားဆံုုးသုုံးေသာႏုုိင္ငံတႏုုိင္ငံျဖစ္သည္ဟုုပင္ဆုုိခ်င္ပါသည္။

ျမိဳ ႔ေတာ္ Brussel တြင္ကား ျပင္သစ္စကားေျပာၾကသည္ဟုုသိရသည္။
 နယ္သာလန္ႏွင့္နီးေသာAntwerp ျမိဳ ႔တြင္ကား ဒတ္ခ်္ဘာသာစကားကိုုအေျပာမ်ားသည္
ဟုုသိရသည္။ ဤျမိဳ ႔သည္ ဗမာသေဘၤာသားမ်ားအလုုပ္လုုပ္ကုုိင္သည့္ 
သေဘၤာမ်ားအမ်ားစုဆုုိက္ကပ္ရာျမိဳ ႔ျဖစ္သည္ဟုလည္းသိရသည္။ 
အထူးသတိျပဳမိသည့္အခ်က္မွာ လမ္းေပၚတြင္သြားလာေနၾကေသာ
 ျပည္သူအမ်ားစုု၏မ်က္ႏွာမ်ားမွာ လူၾကီးလူငယ္မေရြးေအးေဆးလွ်က္ေသာက
ကင္းေဝးမႈ၏သရုုပ္သကန္ေပၚလြင္ေနသည္။အပူရုုပ္ေပၚေနေသာ
မ်က္ႏွာမ်ားကိုုမေတြ႔မိခဲ့ပါ။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ပူေလာင္စြာ
ခုုန္ေက်ာ္ခြနင္း၍ရုန္းကန္ရေသာအေနအထားတြင္မရွိၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္မည္
ထင္သည္။မိမိေရာက္ဖူးေသာဥေရာပႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ဤကဲ့သုုိ႔အပူကင္းေသာ
မ်က္ႏွာမ်ားကုုိသာေတြ႔ရသည္ကမ်ားေလသည္။ ဤသုုိ႔ျဖင့္
 ထုုိေန႔ (၂၁.၁.၁၅) တြင္ Antwerp ျမိဳ ႔ ဒကာကုုိဇင္မင္းထြန္း၏ဟုုိတယ္၌
က်ိန္းစက္အနားယူလုုိက္သည္။ (ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)

0 comments:

Post a Comment

***ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၏အမွာစကား***