ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး ဓမၼအသိဥာဏ္တုိးပြါး၍ ေအးခ်မ္းၾကပါေစ~~~

Saturday, November 19, 2011

ဗုဒၶဘာသာ ဇစ္ျမစ္ ( ၁၂ ) ယေသာဓရာ၏ ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္ျခင္း

ၾကီးစြာေသာလုံ႔လရိွေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေရွးလြန္ေလးျပီးေသာ ကမၻာမ်ားစြာဝယ္ ကုေဋတစ္သိန္းရွစ္ဆယ့္ငါးဆူေသာ ဘုရားရွင္တုိ႔သည္ ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္ခဲ့ၾကပါကုန္၏။ နတ္ထက္နတ္ျဖစ္၍ ျမတ္သထက္ျမတ္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ ထုိထုိမ်ားျပားလွေသာ ဘုရားရွင္တုိ႔၏ အထံေတာ္၌ မ်ားျပားလွေသာ အလႈကုိျဖစ္ေစခဲ့ပါျပီ။ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ဆုေတာင္းျခင္းတုိ႔ကုိလဲ
ျပဳခဲ့ပါျပီ။ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ထုိထုိေလွ်ာက္ဆုိခဲ့ျပီးေသာ သဗၺညဳတဘုရားရွင္တုိ႔၏အထံေတာ္၌သာ အလႈဒါနျပဳ၍ ဆုေတာင္းခဲ့သည္မဟုတ္ပါ။ အျခားတစ္ပါးေသာ ေျခာက္ဆယ့္ေလးကုေဋေသာ ပေစၥကဗုဒၶါတုိ႔သည္လည္းပြင့္ထြန္းေတာ္မူခဲ့ၾကကုန္ျပီးလွ်င္ ထုိထုိေသာ ပေစၥကဗုဒၶါတုိ႔၏ အထံေတာ္၌ ေတာင္းဆုျပဳခဲ့သည္မွာလည္း မ်ားျပားလွပါ၏။ ထုိ႔ျပင္ ကိေလသာအာသေဝါ ကင္းကုန္ျပီးေသာ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္တုိ႔ကား မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ပင္ ေပၚေပါက္ခ့ဲၾကပါကုန္၏။ ထုိထုိေပၚေပါက္ခဲ့ၾကေသာ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္တုိ႔၏အထံေတာ္တုိ႔၌လည္း
ေျမာက္မ်ားလွစြာ ေတာင္းဆုျပဳခဲ့ပါ၏။ နတ္ထက္နတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္မဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားသည္တုိ႔ကုိ နားၾကားေတာ္မူေစခ်င္ပါ၏ဘုရား။ တရားေတာ္ကုိ ေကာင္းစြာက်င့္ျပီးကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တုိ႔၏အထံ၌လည္းေကာင္း၊ တရားကုိ အျမဲမျပတ္ အခါခပ္သိမ္းက်င့္ေလ့ရွိၾကကုန္ေသာ သူေတာ္စင္ ပုဂၢိဳလ္မြန္တုိ႔၏ အထံေတာ္၌လည္းေကာင္း ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္၍ တရားကုိက်င့္ေသာသူသည္ ပစၥဳပၸန္ တမလြန္ ႏွစ္တန္ေသာဘဝတုိ႔၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရအိပ္ရ က်င္လည္ရပါ၏။ တပည့္ေတာ္မသည္ ပါရမီေတာ္တုိ႔ကုိ ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးျပီးေသာ ယခုဘဝတြင္ သံသရာကိုျငီးေငြ႔၍ အျခံအရံတစ္ေထာင္ႏွင့္အတူ အိမ္ရာမေထာင္ေသာ ရဟန္းေဘာင္သုိ႔ ေၾကာင့္ၾကမဲ့စြာ အေႏွာက္အယွက္ကင္းေဝးခ်မ္းသာစြာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါ၏။ ရဟန္းေဘာင္သုိ႔ဝင္ေရာက္ျပီး၍ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္မျပည့္မီမွာပင္ ကိေလသာကုန္ခန္း ရဟႏၱာအျဖစ္သုိ႔ေရာက္ခဲ့ပါျပီ။ လူမ်ားစြာတုိ႔သည္ ဆြမ္း သကၤန္း ေက်ာင္း ေဆးဟူေသာ ပစၥည္းေလးပါးတုိ႔ကုိ သမုဒၵရာလႈိင္းတံပုိးကဲ့သုိ႔ အရွိန္အဟုန္ၾကီးမားစြာ ေျမာက္မ်ားစြာပုိ႔ေဆာင္ၾကပါကုန္၏။ တပည့္ေတာ္မသည္ ယခုအခါ ကိေလသာ အသေဝါတုိ႔ကုိ ရႈိ႔ျမိႈဳက္ေလာင္ကြ်မ္းေစျပီးျဖစ္ပါသျဖင့္ အေအးျမဆုံးေသာအရသာတုိ႔တြင္ အျမတ္ဆုံးေအးျမမႈရသကုိခံစားရပါျပီ။ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏ အဆုံးအမေတာ္တုိ႔ကုိလဲ လုိက္နာက်င့္သုံးျပီးပါျပီ။ မ်ားျပားလွေသာ ဘဝသံသရာတြင္ ရွင္ေတာ္ဘုရားႏွင့္အတူ ဆင္းရဲဒုကၡအဖုံဖုံ ခ်မ္းသာသုခအစုံစုံကုိ ေက်နပ္ၾကည္ႏူးစြာခံစားျပီးလွ်င္ ယခုအခါ ဧတဒဂ္ငါးတန္ရေသာ ရဟႏၱာေထရီမအျဖစ္သုိ႔ေရာက္လွ်က္ အထြဋ္ျမတ္ဆုံးျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ သုံးေဆာင္ခံစားႏုိင္ပါျပီ။ ျမင့္ျမတ္ၾကီးက်ယ္လွေသာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏ ေကာင္းမႈကုသိုလ္အက်ိဴးငွာ အစဥ္အျမဲ ျဖည့္ဆည္းခဲ့ရေသာ တပည့္ေတာ္မသည္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားကဲ့သုိ႔ေသာ အႏႈိင္းမဲ့သည့္ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းကုိ ဘဝပရမၸရ ဘဝအဆက္ဆက္ရရွိခဲ့ပါ၏။ ေနာက္ဆုံးဘဝျဖစ္ေသာ ယခုအခါတြင္ ေရာက္သင့္ေရာက္ထုိက္ေသာ ကံစိတ္ဥတုအာဟာရ တည္းဟူေသာ အေၾကာင္းတရားေလးပါးတုိ႔ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေသာ နိဗၺာန္သုိ႔ေရာက္ရပါျပီ။ နတ္တကာတုိ႔ထက္နတ္ျဖစ္၍ အျမတ္တကာတုိ႔ထက္ျမတ္ေတာ္မူေသာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ယခုအခါ တပည့္ေတာ္မအား အတိတ္ကံအားလုံးတုိ႔သည္ ကုန္ပါျပီ။ ပစၥဳပၸန္ကံ မွန္သမွ်သည္လည္း ခ်ဳပ္ဆုံးပါျပီ။ အနာဂတ္ကံ ဟူသမွ်သည္လည္း ပ်က္ဆီးခ်ဳပ္ျငိမ္းခဲ့ပါျပီ။ မၾကာျမင့္မီပင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳပါေတာ့မည္။ စကၡဳငါးပါးႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏ ေျခေတာ္အစုံတုိ႔ကုိ ဂုဏ္ေတာ္အနႏၱကုိအာရုံျပဳလွ်က္ ဦးခုိက္ခဲ့ပါသည္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ၾကီးဘုရားးးး။ ယေသာဓရာေထရီျမတ္ အရွင္မၾကီးသည္ ဘုရားရွင္ကုိ ဤသုိ႔ႏႈတ္ဆက္စကား ေလွ်ာက္ထားျပီး၍ ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံသြားခဲ့ေတာ့၏။ ယေသာဓရာေထရီျမတ္၏ ႏႈတ္ဆက္စကားတုိ႔သည္ သာမာန္လူသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ နားေထာင္ရမည္ဆုိလွ်င္ လြမ္းမိေပမည္။ ဝမ္းနဲငုိေၾကြးမိေပမည္။ ယခုမူေသာ္ကား ေလွ်ာက္ထားသူကား  ယေသာဓရာ ရဟႏၱာေထရီျမတ္အရွင္မ၊ နားေထာင္သူကား သဗၺညဳတဥာဏ္ရွင္ ဘုရားရွင္ကုိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးတုိ႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သာ သံသရာမွထြက္ေျမာက္သည့္ႏႈတ္ဆက္ပြဲသည္ ေအးခ်မ္းေသာရသျဖင့္ ျပီးဆုံးခဲ့ေလ၏။ အမွန္ကုိဆုိရေသာ္  မိမိလည္း ဤစာကုိေရးရင္း ရင္ထဲ၌ လႈိက္လွဲစြာ ဝမ္းနဲဝမ္းသာ ခံစားရပါ၏။ ေအာ္ မိမိသည္ သံသရာတြင္းသားျဖစ္ေပေသးသကုိးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး။ အထူးသျဖင့္ မိမိသည္ယေသာဓရာအေၾကာင္းကုိ ဤမွ် ဋီကာခ်ဲ႔ေနျခင္းသည္ သုေမဓာႏွင့္သုမိတၱာတုိ႔ႏွစ္ဦးသား ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ ခံယူၾကရာဝယ္ ဘဝအဆက္ဆက္က အတူေနထုိင္က်င္လည္ခဲ့ၾက၊ ခ်စ္ၾကင္နာခဲ့ၾက၊ ကုသိုလ္ကုိအတူတူျပဳခဲ့ၾကဖူးေသာ အေၾကာင္းအက်ိဴးတရားအဆက္ဆက္ေၾကာင့္သာ ႏွစ္ေထာင္းအားရေက်နပ္စြာအတူပူးတြဲ၍ ဤကဲ့သုိ႔ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ ခံယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားေစလုိ၍ ျဖစ္ပါ၏။ ထုိ႔ျပင္ အမ်ိဴးသမီးမ်ားအေပၚ လူအမ်ားစု၏ အျမင္မွားေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိလဲ အျမင္မွန္ရေစျပီး အားေပးခ်င္၍လည္းျဖစ္၏။ အျမင္လြဲေနသည့္အရားကား ဤႏွယ္ဤသုိ႔ ျဖစ္သတတ္။ အားေပးခ်င္သည့္အရာကား ဤသုိ႔ဤႏွယ္ျဖစ္သတည္းး။ ဆက္ရန္..........

Sunday, November 13, 2011

ဗုဒၶဘာသာ ဇစ္ျမစ္ ( ၁၁ )

ရေသ့ျမတ္ ဤရႈမျငီးအလွျဖင့္ ခ်စ္စရာအတိျဖစ္ေသာ သတုိ႔သမီးငယ္သည္ ကုိယ္၏လုပ္ရပ္ျဖစ္ရပ္
ႏႈတ္၏လုပ္ရပ္ျဖစ္ရပ္ စိတ္၏လုပ္ရပ္ျဖစ္ရပ္ဟူေသာ သုံးထပ္ေသာကံတုိ႔၌ သင္ႏွင့္ထပ္တူျဖစ္လတၱံ႔။
ထုိ႔ျပင္ ဤသတုိ႔သမီးသည္ ျမင္ရသူ လူအေပါင္း၏ ရႈ၍မျငီး ၾကည့္၍မဝေသာ ခ်စ္ဖြယ္ရာရုပ္ဆင္းအဂၤါႏွင့္
ျပည့္စုံသူျဖစ္ျပီးလွ်င္ သူတစ္ပါးတုိ႔အား ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေပ်ာ္ရႊင္ေအးခ်မ္းမႈကုိလဲ တုိးပြါးေစႏိုင္ေသာသူျဖစ္
လတၱံ႔။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္တုိ႔၏ တရားေတာ္တုိ႔၌ ႏွလုံးေပ်ာ္ပုိက္ကာ က်င့္ႏုိင္သူျဖစ္ျပီးလွ်င္ ဘုန္းတန္ခုိး
ရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္ၾကီးသူျဖစ္လတၱံ႔။ အရွင္သခင္၏ ဘ႑ာကုိအစဥ္မျပတ္ ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သုိ႔ ကုသုိလ္တရားမွန္သမွ်တုိ႔၌လည္း အစဥ္အျမဲေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းသူျဖစ္လတၱံ႔။ ဘုရားျဖစ္ရန္ပါရမီ
ဆယ္ပါးကုိ ျဖည့္က်င့္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာသင့္အား ေဖာက္ျပန္ျခင္းမရွိဘဲ အစဥ္အျမဲေစာင့္ေရွာက္လွ်က္
ပါရမီတုိ႔ကုိ ကူညီျဖည့္ဆည္းသူျဖစ္ေပလတၱံ႔။ ျခေသၤ့သည္ ေႏွာင္အိမ္ခ်ိဳင့္ကုိ ဖ်က္ဆီး၍ လြတ္ေျမာက္ရာကုိ
သြားသကဲ့သုိ႔ ( သင္ဘုရားျဖစ္ေသာအခါ ) ကိေလသာတုိ႔ကုိဖ်က္ဆီး၍ သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ရာ သာဝက
ေဗာဓိဥာဏ္သုိ႔ ( နိဗၺာန္ ) သုိ႔ေရာက္လတၱ႔ံ ဟု တပည့္ေတာ္မအတြက္ မ်ားျပားလွေသာ ရမၼာဝတီျပည္သူျပည္သားတုိ႔၏ ေရွ႔ေမွာက္၌ ဗ်ာဒိတ္စကားကုိ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့
ပါ၏။ တပည့္ေတာ္မသည္ ထုိဗ်ာဒိတ္စကားေတာ္ကုိ ၾကားရေသာအခါ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားႏွင့္လက္တြဲ၍ ပါရမီလုပ္ငန္းတုိ႔ကုိ က်င့္ေဆာင္ခြင့္ျဖည့္ဆည္းခြင့္ကိုရျပီဟုေတြးေတာမိ၍လည္း အလြန္အမင္းဝမ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးခဲ့ရပါ၏။ ထုိဝမ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးမႈသည္ ယခုအခါ ေဖာ္ျပ၍မရႏုိင္ေလာက္သည့္ အထြဋ္အထိပ္သုိ႔ေရာက္ခဲ့ပါျပီ။ ထုိသုိ႔
ဝမ္းေျမာက္ခဲ့သည့္အေလ်ာက္လည္း ဗ်ာဒိတ္စကားေတာ္အတုိင္း ကံသုံးရပ္တုိ႔ျဖင့္ ျဖည့္က်င့္ခဲ့ပါသည္ဘုရား။
ဒီပကၤရာဘုရားရွင္၌လည္း အလြန္အမင္းၾကည္ညုိခဲ့ပါ၏။ ထုိကဲ့သုိ႔ ဘုရားရွင္ကုိ ၾကည္ညုိ၍ သာသနာေတာ္ အဆုံးအမတုိင္း ေနထုိင္က်င္လည္ကာ ျဖည္႔ဆည္းခဲ့ရေသာ ကုသုိလ္ကံစြမ္းတုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္
တုိ႔၌မေရမတြက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ခ်မ္းသာသုခကုိခံစားခဲ့ရပါသည္ဘုရား။ အရွင္ဘုရားႏွင့္ သံသရာတြင္ေပါင္းဆုံမိသည့္အတြက္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ခ်မ္းသာသုခမ်ိဴးကုိ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ ထုိကဲ့သုိ႔ ပူးတြဲ၍ဆည္းပူးခဲ့ရေသာ ကုသုိလ္ကံအရွိန္တုိ႔ေၾကာင့္ ဘဝဆက္တုိင္း ခ်မ္းသာသုခကုိ
 ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း ေလာက၏နိယာမျဖစ္ေသာ ေလာကဓံတရားတုိ႔ကုိေတာ့ ေရွာင္လႊဲ၍
 မရေသာေၾကာင့္ အတုိင္းမသိေသာ အႏႈိင္းဆမဲ့ေသာ ဒုကၡမ်ားစြာကုိလဲ ခံစားခဲ့ရပါ၏။ ထုိသုိ႔ခံစားရေသာ္လည္း ေဖာက္ျပန္ယိမ္းယုိင္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိခဲ့ပါ။ ဘဝသံသရာဝယ္ ပါရမီေတာ္တုိ႔ကုိ ကူညီျဖည့္ဆည္းရင္း ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ ယခုဘဝတြင္ သာကီဝင္မင္းမ်ိဴး၌ မင္းသမီး
ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။ တပည့္ေတာ္မသည္ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ ယခုဘဝဝယ္ ရုပ္အဆင္းအားျဖင့္လည္း ရႈ၍မျငီး
ခ်စ္၍မဝ တင့္တယ္လွပသူျဖစ္ရပါ၏။ စည္းစိမ္းဥစၥာအားျဖင့္လည္း လုိအပ္သည့္အရာဟူ၍ မရွိေလာက္
ေအာင္ပင္ ျပည့္စုံသူျဖစ္ရပါ၏။ အျခံအရံ အလုပ္အေကြ်းတုိ႔လည္း မ်ားျပားလွပါ၏။ သီလတရားကုိလည္း
အေလးအျမတ္ထားကာ ေစာင့္ထိန္းပါ၏။ ကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ားလည္း တင့္တယ္စြာျပည့္စုံၾက၍
လူအေပါင္းတုိ႔၏ ေလးစားရုိေသ ပူေဇာ္မႈကုိ ခံယူရသူျဖစ္ပါ၏။ ေလာကဓံဆုိးမ်ားႏွင့္ ၾကံဳရေသာအခါတြင္
လည္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္းမျဖစ္ပါ။ လုံျခံဳ ျပည့္ဝ ေအးခ်မ္းေသာ ဘဝျဖင့္ေနထုိင္ရပါသည္ဘုရား။ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား မိမိတုိင္းျပည္ျဖစ္ေသာ ကပိလဝတၱဳျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ၾကြေရာက္စဥ္အခါတုန္းက နန္းေတာ္တြင္းဝယ္ သာကီဝင္မင္းမ်ိဴးတုိ႔၏ ေရွ႔ေမွာက္၌ တပည့္ေတာ္မ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးတုိ႔ကုိ ဤသုိ႔ ဖြင့္ထုတ္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္ကုိ ၾကားေယာင္ေနမိပါေသးသည္ဘုရား။
 အရွင္ျမတ္ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ ဤရႈ၍မျငီး အံ့ခ်ီးေလာက္သည့္ ခ်စ္ဇနီးျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ယေသာဓရာသည္ေက်းဇူးအထူးကုိ ျပဳလည္းျပဳတတ္၍ သိလည္းသိတတ္သူျဖစ္ေပ၏။
အမ်ိဴးမ်ိဴးေသာဆင္းရဲ အမ်ိဴးမ်ိဴးေသာ ခ်မ္းသာတုိ႔၌ စိတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း ယိမ္းယုိင္ျခင္းအလ်ဥ္းမရွိဘဲ ခုိင္ၾကည္တည့္မတ္ေသာ စိတ္ထားရွိသည့္ မိန္းမျမတ္ျဖစ္ေပ၏။ ကုသုိလ္အက်ိဴးစီးပြါး တုိးပြါးသည့္စကား
ကုိသာေျပာၾကားတတ္သူျဖစ္ေပ၏။ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မွန္သမွ်ကုိလဲ အစဥ္အျမဲေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ
မိန္းမျမတ္ျဖစ္ေပ၏တကား။ ဤသည့္စကားတုိ႔မွာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ကပိလဝတ္နန္းေတာ္တြင္းဝယ္ သာကီဝင္မင္းမ်ိဴးတုိ႔၏ ေရွ႔ေမွာက္၌ တပည့္ေတာ္မသည္ သံသရာ၏ေကာင္းမႈကုိ အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္း က်င့္ၾကံ ျဖည့္ဆည္းခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ထင္ရွားေအာင္ တပည့္ေတာ္မ၏ဂုဏ္တုိ႔ကုိ ခ်ီးမြမ္းမိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ စကားေတာ္မ်ားျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္မ ဆက္လက္၍ ေလွ်ာက္ထားသည္ကုိ နာၾကားေတာ္မူ
ေစခ်င္ပါသည္ဘုရား။ .....ဆက္ရန္....

***ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၏အမွာစကား***