ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး ဓမၼအသိဥာဏ္တုိးပြါး၍ ေအးခ်မ္းၾကပါေစ~~~

Monday, February 2, 2015

ဒိုုင္ယာရီအပုုိင္းအစေလးမ်ား (၃၅) ဓမၼႏွင့္ညီညြတ္ေသာႏုုိင္ငံသည္ဖြံ ႔ျဖိဳး၏ေနာက္တခုုထူးျခားသည့္အရာမွာ နယ္သာလန္သည္ျပတုုိက္ေပါေသာ
နုုိင္ငံမ်ားထဲတြင္တခုုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ဟုုဆုုိခ်င္သည္။ ေရွးေဟာင္းျပတုုိက္ရွိသလုုိ ပန္းခ်ီျပတုုိက္လည္းရွိသည္။ သမုုိင္းျပတုုိက္လည္းရွိသည္။ ကုုန္ကုုန္ေျပာရလွ်င္ 
Sex Museum ပင္ရွိသည္။ မိမိအျမင္အရမူ ျပတိုုက္တုုိ႔ရွိျခင္းသည္ ျပည္သူတုုိ႔အားအလုုပ္အကုုိင္ကုုိဖန္တီးေပးႏုုိင္သည့္ျပင္ဝင္ေငြလည္းရေစသည္။ ျပည္သူတုုိ႔အားအသိဥာဏ္တုုိးေစသည္။ အမွန္စင္စစ္ ျပတုုိက္ဟူသည္ လူသားတုုိ႔အား
အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၺန္တုုိ႔၏ျဖစ္ေၾကာင္းစုုံလင္ကုုိခ်ိတ္ဆက္ကာအသိပညာေပးေသာ မဟာပညာဌာနၾကီးျဖစ္သည္ဟုု ခံယူနားလည္မိသည္။ တနည္းဆုုိေသာ္
 ျပတုုိက္တုိ႔သည္ အတိတ္၏ဓါတ္ပုုံကုုိပစၥဳပၺန္ဗီဒီယုုိကင္မရာထဲသုုိ႔
ထည့္သြင္း၍ၾကည့္ရႈရင္းအနာဂတ္ဘဝကုုိပုုံေဖၚေစႏုုိင္ေသာသခၤန္းစာႏွင့္
ဘဝအလင္းဥာဏ္ကုုိျဖစ္ေစသည္ဟုု သုုံးသပ္မိသည္။

 (၁၇. ၁. ၁၅) ေန႔တြင္ကား Amstelveen ျမိဳ ႔ေန ဦးထြန္းေအာင္ ေဒၚေအးေအးစုုိး 
မိသားစုုတုုိ႔၏ဓမၼဒါန ဓမၼပူဇာအျဖစ္္ျဖင့္ Utretch ျမိဳ ႔တြင္ မစၨ်ိမနိကာယ္ ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္ စူဠကမၼဝိဘဂၤသုုတ္ကုုိအေျခခံ၍ “ ဘာေၾကာင့္လူတန္းစားကြဲျပားရသလဲ” ဟူေသာတရားေတာ္ကုုိေဟာၾကားခဲ့သည္။ တရားနာပရိသတ္မွာ (၅၀)
 ေလာက္မွ်သာရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားေတာ္၏အႏွစ္သာရတန္ဖုုိးကုုိ
သိလုုိၾကသည့္ျပင္ တရား၏ျငိမ္းေအးမႈအရသာကုုိျမိန္ယွက္စြာ
သံုုးေဆာင္ခံစားလုုိၾကေသာ သဒၶါတရားရႊန္းရႊန္းစုုိသည့္ဓမၼပရိသတ္ျဖစ္သျဖင့္ ေဟာၾကားသူေရာနာၾကားသူပါ ဓမၼအရသာကုုိႏွစ္ျခိဳက္စြာခံစားခြင့္ရခဲ့ေသာ
အျမဲအမွတ္ရဖြယ္ရာ ဓမၼသဘင္အခမ္းအနားတခုုျဖစ္ခဲ့သည္။ ေန႔လည္ (၁း၃၀) မိနစ္တြင္ဓမၼသဘင္ကုုိစတင္၍ ညေန (၄) နာရီတြင္မွသာျပီးဆုုံးခဲ့သျဖင့္ တရားေဟာခ်ိန္ၾကာသည္ဟုုဆုုိႏုုိင္ေသာ္လည္း ေဟာၾကားသူေရာ နာၾကားသူပါမည္သူမွ် ဤမွ်အထိအခ်ိန္ၾကာျမင့္သြားခဲ့ေၾကာင္း မထင္လုိက္ၾကေခ်။

မိမိသည္အေက်ာ္အေမာ္မဟုတ္ေသာအညတရဘုန္းၾကီးတပါးပင္ျဖစ္လင့္ကစား...
နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈထက္ တရား၏အႏွစ္သာရကုုိသာဦးစားေပး၍နာၾကားၾကေသာ ဒကာဒကာမတုုိ႔၏သဒၶါတရားႏွင့္ဓမၼ၏သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ေသာအစြမ္းသတၱိေၾကာင့္ 
အားလုုံးသည္ညြတ္ႏူးဆြတ္ပ်ံ ႔ေသာရဓမၼနံ႔ျဖင့္ပနံတင့္ခဲ့ၾကသည့္
ေန႔လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ဓမၼဒါနဓမၼပူဇာအလႈရွင္ ဦးထြန္းေအာင္ႏွင့္ေဒၚေအးေအးစုုိးတုုိ႔
မိသားစုုသည္လည္း ဓမၼပီတိႏွင့္ဓမၼသဘင္ေအာင္ျမင္ျခင္းပီတိႏွစ္မ်ိဳးလုံးကုိတျပိဳင္တည္း ႏွစ္ျခိဳက္စြာခံစားၾကရေသာေန႔ျဖစ္ခဲ့သည္။ အခ်ဳပ္ကုုိဆုုိရေသာ္ တရားေဟာသူ တရားနာသူႏွင့္ဓမၼဒါနအလႈရွင္မ်ားအားလုုံး ႏူးည့ံေသာဓမၼႏွလုုံးသား၏
အခ်င္းခ်င္းကူးစက္မႈေၾကာင့္ဓမၼအျပဳံးကုုိမ်က္ႏွာအသီးသီးတြင္ပန္ဆင္လွ်က္
ဓမၼျဖင့္ဘဝအလွဆင္ႏုုိင္ခဲ့ေသာေန႔တေန႔ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ထုုိ႔ျပင္ ေရႊျပည္ၾကီးမွ ခုနစ္ေယာက္ေျမာက္သမၼတျဖစ္သည့္
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ ဤ Utretch ျမိဳ ႔မွ Utretch တကၠသုုိလ္တြင္
 ေက်ာင္းတက္ခဲ့ျပီး (၁၉ ၅၆) ခုုႏွစ္တြင္ LLD ကုုိရရွိခဲ့သည္ဟုု ေလ့လာသိရိွရသည္။ 

(၁၈. ၁. ၁၅) ေန႔တြင္ကား ဒကာကုုိထြန္းထြန္းဦး ဒကာမ မဂ်ဴးလီမိသားစုုတုုိ႔မွ
ပင့္ဖိတ္သျဖင့္ Velsel-zuid ေက်းရြာသုုိ႔ ဆြမ္းဘုုန္းေပးၾကြေရာက္ခဲ့သည္။
 ေက်းရြာဆုုိေသာ္လည္း ေရႊျပည္ၾကီးမွ ခရုုိင္ျမိဳ ႔ၾကီးအလား က်ယ္ျပန္႔သည္။ သန္႔ရွင္းလွပေသာရြာၾကီးပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဴးျပီးဥေရာပႏုုိင္ငံတုု႔ိတြင္ကား
 ေတာေက်းလက္ႏွင့္ျမိဳ ႔ျပဟူသည္ လူဦးေရအနည္းအမ်ားသာကြာျခား၍ 
အရာရာသည္ဘာမွ်မကြဲျပား မျခားနားၾကပါ။ လူေနမႈအဆင့္အတန္း အသုုံးအေဆာင္ အစုုိးရ၏လူမႈေထာက္ပံ့မႈစနစ္ ဆက္သြယ္ေရးမွအစအရာရာသည္တေျပးညီသာျဖစ္သည္။ ဆြမ္းအႏုုေမာဒနာတရားေဟာၾကားျပီးေသာအခါ အလြန္ၾကီးမားေသာ (ဗမာအေခၚ) သူခုုိးေစ်းလည္းသုုိ႔လည္းသြားေရာက္ခဲ့သည္။ အဆုုိပါ သူခုုိးေစ်းသည္
 ၾကီးလည္းၾကီးမားသည္။ ပစၥည္းအမ်ိဴးအမည္မ်ားလည္းစုုံလင္သည္။ 
ထူးျခားသည္မွာ ဗမာျပည္မွေစ်းမ်ားႏွင့္တူေနျခင္းပင္။ ေစ်းသည္ကလည္း
 သူဆုုိခ်င္သေလာက္ဆုုိသည္၊ ဝယ္သူကလည္း သူရခ်င္သည့္ေစ်းကုုိဆစ္သည္။
 ေစ်းဆစ္သည့္အတုုိင္းလည္းေလွ်ာ့ေပးသည္။ ေရာင္းသူႏွင့္ဝယ္သူသည္ အသံတူျဖစ္ဖုိ႔လြယ္ကူသျဖင့္ေစ်းညွိရသည္မွာလြယ္ကူေသာေစ်းၾကီးတခုျဖစ္သည္။
 ေရာင္းသူမ်ားကလည္း အတင္းဆြဲေဆာင္ကာေရာင္းျခင္းမ်ိဴးလုုပ္သည္ကုုိမေတြ႔ရေပ။ 
အခ်ိဳ ႔ပစၥည္းမ်ားမွာ ေစ်းေပါေပါႏွင့္အလြန္ေကာင္းမွန္းသိေသာ္လည္း
 မသယ္ယူႏုုိင္ျခင္းေၾကာင့္မဝယ္ျဖစ္ခဲ့ပါ။

သူခုုိးေစ်းကုုိစုုံေအာင္လွည့္ပတ္ၾကည့္ျပီးေနာက္ျပန္လာခဲ့ၾကသည့္အခါ 
လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းေပၚမွ ေရနံခ်က္စက္ရံုုႏွင့္ဆိပ္ကမ္းကပ္ထားေသာ
ေရနံတင္သေဘၤာမ်ားကုုိေတြ႔ရသည္။ ကားလမ္းေဘး၏ဝဲယာတုုိ႔တြင္ကား ေျဖာင့္တန္းညီညာေသာေရေျမွာင္းမ်ားျဖင့္ျခံစည္းရုိးကာရံထားသကဲ့သုုိ႔ စီရရီလွပေနေသာျမက္ခင္းျပင္မ်ားကုုိေတြ႔ရသည္။ လမ္းေဘးရွိသစ္ပင္မ်ားမွာ
 ေဆာင္းရာသီ၏က်ီစယ္မႈကုုိခံရသျဖင့္သစ္ရြက္မ်ားေဝျဖာမေနေသာ္လည္း
 စနစ္တက်စုုိက္ပ်ိဴးထားျခင္းေၾကာင့္ စီတန္းလွ်က္သပ္သပ္ရပ္ရပ္
လွပေနသည္ကုုိျမင္ရသည္။ ဤျမင္ကြင္းကုုိၾကည့္၍စကၤာပူႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မိသည္။
 စကၤာပူႏွင့္နယ္သာလန္သည္ နယ္ေျမက်ဥ္း၍လူေနထူထပ္ေသာ္လည္း
ေျမယာကုုိအေလအလြင့္မျဖစ္ေစဘဲ လူထုုအတြက္လွလွပပအခ်ိဳးအစားက်စြာ
အသုုံးတည့္ေအာင္စီမံခန္႔ခြဲႏုုိင္ၾကသည္ကုုိသတိျပဳမိသည္။ “ ဤႏုုိင္ငံတုုိ႔ကား
 နယ္ေျမက်ဥ္းေသာ္လည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အုုပ္ခ်ဳပ္မႈတုုိ႔၏သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ နယ္ေျမလုုေသြးေခ်ာင္းစီးမႈမ်ားလည္းမရွိဘဲေသာက
 ကင္းေဝးေနေသာႏုုိင္ငံတုုိ႔ေပတကား…” ဟုု မုုဒိတာစိတ္ျဖစ္ပြါးရသည္။
 သုုိ႔ေသာ္ စကၤာပူသည္နယ္သာလန္ထက္ႏုုိင္ငံပုုိက်ဥ္းသည့္ျပင္
လူဦးေရလည္းပုုိမ်ားေလသည္။

ေနာက္တခုုထူးျခားသည့္အရာမွာေရသုုံးစြဲမႈျဖစ္သည္။ စကၤာပူသည္ေရကုုိ
မေလးရွားမွဝယ္ယူသုုံးစြဲရျပီး လက္ရွိခ်ဳပ္ဆုုိထားေသာစာခ်ဳပ္မွာ (၂၀၂၀) ခုုႏွစ္တြင္သက္တမ္းကုုန္ဆုုံးေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္ထပ္စာခ်ဳပ္အသစ္
ခ်ဳပ္ဆုိႏုုိင္ရန္အတြက္မေလးရွားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနသည္ဟုုသိရသည္။ နယ္သာလန္ႏုုိင္ငံကား ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္ေအာက္ 6-76 meter နိမ့္သည္။ ေသာက္သုုံးေရအတြက္
ေရခ်ိဳျမစ္ႏွင့္မိုးေရကိုစုေသာသီးသန္ ႔ေရခ်ိဳကန္ၾကီးမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ျမိဳ ႔ၾကီး
မ်ားတြင္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ေရခ်ိဳျမစ္မ်ားမွလာသမွ်ျမစ္ေရမ်ားသည္
 ေရကန္ၾကီးမ်ားတြင္အဆုုံးသတ္သည္။ ၎ေနာက္ ထုုိေရကန္ၾကီးမ်ားမွ
ေရကုုိေသာက္သံုးေရအျဖစ္ ျပန္လည္သန္႔စင္၍အသုုံးျပဳသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ပင္လယ္ေရကိုုလည္းေရခ်ိဳအျဖစ္က်ိဳခ်က္သန႔္စင္၍အသုုံးျပဳသည္ဟုုလည္းသိရသည္။

 ေရႊျပည္တြင္ကား ေရကုုိဝယ္စရာလည္းမလိုု က်ိဳခ်က္သန္႔စင္စရာလည္းမလုုိဘဲ
သဘာဝသန္႔စင္ေနသျဖင့္ကံေကာင္းလွသည္။ ေရအတြက္ေငြလဲမကုုန္ 
သီးျခားဘတ္ဂ်က္လည္းသုုံးစြဲစရာမလုုိဘဲ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနရသည္မွာ
အလြန္အ့ံအားသင့္စရာအခ်က္မ်ားစြာအနက္မွတခုုျဖစ္သည္။
 နယ္သာလန္ႏွင့္စကၤာပူတုုိ႔သည္ နယ္ေျမကလည္းက်ဥ္းက်ဥ္း၊
 သယံဇာတကလည္းဆင္းရဲသျဖင့္ သဘာဝအေမြေကာင္းကုုိမခံယူရေသာ္လည္း 
လူသားတုုိ႔၏ ကံဥာဏ္ဝီရိယအေမြေကာင္းကုုိ အစုုိးရအဆက္ဆက္
မပ်က္မကြက္လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းႏွင့္ခံယူျခင္းမ်ားရွိခဲ့သျဖင့္ ကမ ၻာဝယ္ 
လုုံျခံဳေသာ ဖြံ ႔ျဖိဳးေသာ သိကၡာရွိေသာႏုုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုုိင္ၾကေလျပီ။
 ဤႏုုိင္ငံတုုိ႔သည္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ဗုုဒၶဓမၼႏွင့္ညီညြတ္ေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သုုိ႔ေသာအဆင့္အတန္းကုုိေရာက္ေနသည္ဟုုသုုံးသပ္မိသည္။ 
ဗုုဒၶဘာသာႏုုိင္ငံမ်ားသည္လည္းဗုုဒၶဓမၼႏွင့္အညီအမွန္တကယ္က်င့္သုုံးႏုုိင္ၾကလွ်င္ 
အဘယ္မွာလွ်င္မဖြံ ႔ျဖိဳးဘဲ ရွိအ့ံနည္း..။ မွန္၏။ ႏုုိင္ငံတခုုဆင္းရဲတြင္းနက္ေနလွ်င္ 
သုုိ႔မဟုုတ္ မတရားမႈမ်ားလႊမ္းမုုိးေနလွ်င္ သုုိ႔မဟုုတ္ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးမႈမရွိဘဲ
ပရမ္းပတာျဖစ္ေနလွ်င္ ဗုုဒၶဓမၼႏွင့္မညီေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္ဟုု ဧကန္မွတ္ယူထုိက္သည္။ (ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)

0 comments:

Post a Comment

***ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၏အမွာစကား***