ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး ဓမၼအသိဥာဏ္တုိးပြါး၍ ေအးခ်မ္းၾကပါေစ~~~

Sunday, March 11, 2012

ဗုဒၶဘာသာ ဇစ္ျမစ္ ( ၂၈ ) ဥေပကၡာပါရမီ

ဤဥေပကၡာဟူေသာ စကားလုံးကုိေရွးေရွးေသာ ပါရမီစကားလုံးမ်ားကဲ့သုိ႔အသုံးမတြင္က်ယ္လွေသာ္လည္း သုံးႏႈံးေျပာဆုိမႈေတာ့ရွိသည္ပင္။ သုံးႏႈံးေျပာဆုိမႈနည္းသည္ကုိေတြ႔ရ၏။ ထုိသုိ႔သုံးႏႈန္းေျပာဆုိမႈနည္းသကဲ့သုိ႔ ဥေပကၡာ၏ မူလသေဘာသဘာဝကုိ နားလည္သူလည္းအလြန္ရွားပါးလိမ့္မည္ထင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤစကားလုံး၏ အဓိပၸါယ္ကုိျပည့္စုံရန္မဆုိထားႏွင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ျဖည့္က်င့္ဘုိ႔ရန္ပင္ ခက္ခဲလွေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။ ေလာကတြင္ မိမိခ်စ္ခင္ေသာသူ၊ ရင္းႏွီးေသာသူမ်ား၊ မိမိတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကုိ မိမိတုိ႔စြမ္းသေလာက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရွိၾက၏။ မိမိတုိ႔ ေျပာသည့္အတုိင္း အၾကံေပးသည့္အတုိင္း ကူညီသည့္အတုိင္း တစ္ဖက္သားကလုိက္နာလွ်င္ ေက်နပ္၏။ ဆက္လက္၍အကူအညီေပး၏။ အကယ္၍ မလုိက္နာလွ်င္ ကူညီလုိစိတ္မ်ားကုုန္ခန္းသြားတတ္ၾက၏။ ထုိအခါ ငါ့စကားမွ နားမေထာင္ဘဲ၊ သူ႔ထုိက္နဲ႔သူ ရွိပေစေတာ့ ဟုစိတ္ပုိင္းျဖတ္ကာ ေက်ာခုိင္းလုိက္ၾက၏။ ထုိပုဂၢိဳလ္ကုိ လွည့္၍ပင္မၾကည့္ေတာ့။ ဂရုလဲမစုိက္ေတာ့။ ငါေတာ့ သူ႔ကုိ ဥေပကၡာျပဳလုိက္ပီ ဟု ေျပာဆုိသည္မ်ားကုိ ၾကားရဖူး၏။ ကုိယ္စိတ္တုိင္းမက်၍ ေဒါသစိတ္ျဖင့္ (တုိက္ခုိက္ဖိႏွိပ္လုိေသာ ေဒါသကုိမဆုိလုိပါ။) ေက်ာခုိင္းပစ္ခြာလုိက္ျခင္းကုိပင္ ဥေပကၡာဟု အယူအဆလြဲမွားစြာ သုံးစြဲေနၾကျခင္းျဖစ္ေလ၏။ ထုိ႔ျပင္ အေျခအေနႏွင့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းအရ မိမိတုိ႔ခ်စ္ခင္သူမ်ားႏွင့္ ခြဲခြါရေသာအခါတြင္လည္း မတတ္သာ၍ ခပ္ခြာခြာေလးေနရသည္ကုိပင္ ဘဝျခင္းမမွ်လု႔ိ ဥေပကၡာစိတ္နဲ႔ပဲ ေနလုိက္ရတယ္ ဟုေျပာဆုိသံမ်ားလည္းၾကားရဖူး၏။ အမွန္မွာ ဥေပကၡာမဟုတ္၊ ေလာက၏ အနိမ့္အျမင့္ အၾကမ္းအႏုစေသာ ေလာကဓံကုိရင္မဆုိင္ရဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သတၱိနဲျခင္းသာျဖစ္၏။(မည့္သုိ႔မွ်ေပါင္းစပ္ဖုိ႔ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေသာ အေနအထားကုိမဆုိလုိပါ။ ၾကိဴးစားလွ်င္ေပါင္းစပ္ဖုိ႔ျဖစ္ႏုိင္ပါလွ်က္ မၾကိဴးစားဝ့ံေသာသူမ်ိဴးကုိသာရည္ရြယ္ပါ၏။) မိမိတုိ႔စိတ္တုိင္းမက်၍ ျဖစ္လုိရာျဖစ္ေစေတာ့ဟု
ေက်ာခုိင္းပစ္လုိက္ေသာ ေဒါသစိတ္နွင့္ သတၱိနည္းပါးမႈေၾကာင့္ ေရွာင္ထြက္ျခင္းတုိ႔ကုိ သေဗၺသတၱာ စာရင္းထဲထည့္လုိက္ျပီ၊ ဥေပကၡာျပဳလုိက္ျပီ ဟုေျပာဆုိသံမ်ားကုိ မိမိမၾကာခဏၾကားရဖူး၏။ ဤသည့္အယူအဆမွားသည္ အဘိဓမၼာကုိေသခ်ာစြာမသင္ဘူးသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ဓမၼႏွင့္ အလြန္ေဝးကြာသူမ်ား၏ မွားေလ့မွားထရွိေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုဟု ဆုိခ်င္ပါ၏။ အျပစ္ဟုဆုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ အမွန္စင္စစ္ ဥေပကၡာ၏ တရားကုိယ္အရေကာက္သည္ တၾတမဇၥ်တၱတာ ေစတသိက္ျဖစ္၏။ ဤေစတသိက္၏ အဓိပၸါယ္သည္ ဝမ္းေျမာက္စရာေတြ႔ေသာ္လည္း ဝမ္းမေျမာက္ မသာယာ၊ ေၾကာက္စရာေတြ႔ေသာ္လည္း မေၾကာက္မလန္႔၊ ေဒါသျဖစ္စရာေတြ႔ေသာ္လည္း ေဒါသမျဖစ္၊ အလယ္အလတ္တည့္မတ္ျခင္းသေဘာရွိ၏။ အလည္အလတ္တည့္မတ္ျခင္းသေဘာရွိ၏ ဟုဆုိသျဖင့္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမွမရွိဘဲ အလည္တြင္ျငိမ္ျငိမ္ကေလးတည္ေနသည့္သေဘာဟုမထင္မွတ္ေစလုိပါ။ ဘာမွမေျပာဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ ႏႈတ္ပိိတ္ကာျငိမ္ေနသည္ဟုလည္းအမွတ္မမွားသင့္။ ထုိ႔ျပင္ ေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈဟူေသာ အစုႏွစ္စုတြင္ ဘယ္ဘက္မွမလုိက္ဘူး၊ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ပဲလုိက္တယ္ဟုလည္း လြဲမွားစြာနားမလည္သင့္ေပ။ ဤသည့္စိတ္ထားမ်ိဴးသည့္ အမွန္တရားဘက္မွ မရပ္တည္ရဲေသာ သူရဲေဘာေၾကာင္သည့္ ေရွာင္ထြက္လုိသည့္ တာဝန္မယူရဲသည့္စိတ္ထားပင္ျဖစ္၏။ အမွန္စင္စစ္ ဥေပကၡာဟူသည္ ေျပာသင့္သည့္အရာကုိေျပာ၏။ လုပ္သင့္သည့္အရာကုိလုပ္၏။ အမွားႏွင့္အမွန္ကုိ တည့္မတ္ေအာင္ ေကာင္းက်ိဴးျဖစ္ထြန္းေအာင္ ဦးစီးရြက္ေဆာင္ေသာ သေဘာလည္းရွိ၏။ မွားသည့္အရာကုိ မွားသည့္အတုိင္း သူ႔ထုိက္နဲ႔သူရွိပေစေတာ့ဟုလည္းေက်ာခုိင္းပစ္မသြား၊ မွန္သည့္အရာကုိလည္း အမွားဘက္သုိ႔မယိမ္းယို္င္ေစဘဲ ဆက္လက္တည့္မတ္ေနရန္ ထိန္းေက်ာင္းေပး၏။ တည့္မတ္တည္ျငိ္မ္စြာလႈပ္ရွားတက္ၾကြ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိ႔ကေတာ့ အလယ္အလတ္ ဥေပကၡာလမ္းစဥ္ပဲ၊ ဘယ္ဘက္မွမလုိက္ဘူးဟု ေျပာဆုိေနသူမ်ားသတိထားဘုိ႔ျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သိကၡာပုဒ္ပညတ္သည့္အခါဝယ္ အျပစ္က်ဴးလြန္ေသာသူကုိ တရားမဆုံးျဖတ္ဘဲ ဘယ္ဘက္မွမလုိက္ဘူး၊ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ပဲ ဟုဆုိကာ ေရွာင္ထြက္ခဲ့ေသာသာဓကမ်ားရွိခဲ့ဖူးပါသလား။ စင္စစ္မရွိခဲ့ေခ်။ တရားအားေလ်ာ္စြာ အမွန္ႏွင့္အမွားတုိ႔၏သဘာဝအတုိင္း တည္ျငိမ္တည့္မတ္ခုိင္မာျပတ္သားစြာ ဆုံးျဖတ္ေတာ္မူခဲ့သည္ခ်ည္းပင္ျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ ေလာက၏သဘာဝအရ  ခ်ီးမြမ္းျခင္း ကဲ့ရဲ့ျခင္း ေအာင္ျမင္ျခင္း က်ရႈံးျခင္းစေသာ ေလာကဓံတရားမ်ားသည္ မည့္သူ႔ကုိျဖစ္ေစ မည့္သည့္အရာကုိျဖစ္ေစ ရုိက္ခတ္မည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္၏။ ထုိသည့္ေလာက၏ ရုိက္ခ်က္တုိ႔ကုိ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ေရွာင္လႊဲ၍မရႏိုင္။ ထုိေလာက၏ ထုိးႏွက္ခ်က္ ရုိက္ခ်က္တုိ႔သည္ ( ခ်ီးမြမ္းခံရျခင္းႏွင့္ေအာင္ျမင္ျခင္းတုိ႔သည္လည္း ေလာက၏ သိမ္ေမြ႔ေသာ နားဝင္ခ်ိဴေသာ လုိလားၾကေသာ ထုိးႏွက္ခ်က္ ရုိက္ခ်က္တုိ႔သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တကယ့္ပန္းတုိင္အစစ္မဟုတ္ေသးေၾကာင္း၊ ပန္းတုိင္ကုိသြားဘုိ႔ရန္ နည္းလမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မွတ္တုိင္မ်ားသားျဖစ္ေၾကာင္းကုိသတိျပဳပါ) မထင္မွတ္ဘဲ လွ်ပ္တစ္ျပက္လည္းျဖစ္ႏုိင္၏။ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသလုိလည္းျဖစ္ႏုိင္၏။ မည္သုိ႔ဆုိေစ ထုိေလာက၏ ရုိက္ခ်က္တုိ႔ႏွင့္ေတြ႔ၾကံဳရသည့္အခါ မည္သည့္ရုိက္ခ်က္ ထုိးႏွက္ခ်က္ကုိမွ်အေလးမျပဳ၊ မတုန္႔ျပန္၊ ဂရုလည္းမစုိက္၊ အသိမွတ္လည္းမျပဳ၊ သူအမွန္တကယ္ လုပ္သင့္သည့္အရာကုိ ဆက္လက္၍ တည့္မတ္စြာလုပ္ေဆာင္၏။ ခ်ီးမြမ္းခံရမႈကုိလည္းမသာယာ၊ ကဲ့ရဲ့ခံရမႈကုိလည္း ဝမ္းမနဲ၊ ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္လည္း မာန္မတက္၊ က်ရႈံးျခင္းေၾကာင့္လည္း စိတ္ဓါတ္မက်ဘဲ ေကာင္းက်ိဴးျဖစ္ႏုိင္သည့္အရာမွန္သမွ်ကုိ တည္ျငိမ္တည့္မတ္ျပတ္သားစြာဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္သေဘာသည္ ဥေပကၡာျဖစ္၏။ ျမင့္ျမတ္လွေလစြ။ က်င့္ႏုိင္ဘုိ႔ရန္လည္းခက္ခဲလွေလစြတကား။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ဤဥေပကၡာပါရမီကုိ အလြန္ရင့္က်က္ေသာ သူေတာ္စင္မ်ားသာလွ်င္ သူ႔သေဘာအတုိင္းျပည့္စုံေအာင္တိက်စြာျဖည့္ဆည္းႏုိင္ၾက၏။ ထုိ႔ျပင္ ဤဥေပကၡာ၏အဓိက ရန္သူတုိ႔သည္ ေလာကၾကီးမဟုတ္။ ေလာက၏ရုိက္ခ်က္ ထုိးႏွက္ခ်က္မ်ားလည္းမဟုတ္၊ အဟုတ္အစစ္ကား မိမိ၏ရင္တြင္းတြင္ရွိေနေသာ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတုိ႔သာလွ်င္ျဖစ္၏။ ထုိေလာေဒါေမာသုံးခုကုိသာ မိမိက ႏုိင္ထားလွ်င္ ေလာက၏ရုိက္ခ်က္မ်ားဟူသည္ ပုရြက္ဆိတ္ကုိက္သေလာက္မွ် နာစရာဟုတ္၊ အဟန္႔အတား အေႏွာက္အယွက္လည္းမဟုတ္၊ အခက္အခဲဟူ၍လည္း သတ္မွတ္စရာမလုိေတာ့၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤဥေပကၡာပါရမီကုိ ျဖည့္က်င့္ႏုိင္ဘုိ႔ရန္ မိမိရင္တြင္းဝယ္ ေလာေဒါေမာတုိ႔ အေတာ္အတန္ကင္းေဝးေနဘုိ႔ေတာ့လုိအပ္ပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥေပကၡာပါရမီဟူသည္ မည္သည့္ေလာကဓံ၏ ရုိက္ခ်က္ ထုိးႏွက္ခ်က္ေၾကာင့္မွ် ယိမ္းယုိင္မသြားဘဲ ေလာက၏ ေကာင္းက်ိဴးမွန္သမွ်ကုိ တည္ျငိမ္တည့္မတ္ျပတ္သြားစြာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ေပးႏုိင္ေသာ တၾတမစၨ်တၱတာေစတသိက္၏ စြမ္းအင္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါ၏။ ဤဥေပကၡာပါရမီသည္ ခက္သည္ဟုဆုိကာမွ်ျဖင့္မိမိတုိ႔ႏွင့္မဆုိင္၊ ဘုရားအေလာင္းေတာ္စေသာ သူေတာ္စင္ၾကီးတုိ႔ႏွင့္သာသက္ဆုိင္သည္ဟုသေဘာထားကာ မ်က္ကြယ္မျပဳသင့္ေပ။ အမွန္စင္စစ္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ေဟာၾကားထားေတာ္မူေသာ က်င့္ခဲ့ေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ားသည္ အမွန္ဆႏၵသာရွိပါက လူသားမ်ားမက်င့္ႏုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။ ထုိ႔ျပင္ ဘုရားရွင္ကလည္း ငါမွက်င့္ႏုိင္တယ္၊ ငါပဲဘုရားျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ တစ္ျခားသူမ်ားမက်င့္ႏုိင္၊ ဘုရားမျဖစ္ႏုိင္ဟုလည္း တစ္လုံးတစ္ပါဒမွ်မေဟာၾကား၊ မသြန္သင္ခဲ့ေပ။ ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ပင္ သာမန္လူသားတစ္ေယာက္အျဖစ္မွ ထိပ္တန္းအႏွိဳင္းမဲ့ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ေရာက္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ျပခဲ့သည္မဟုတ္ပါလား။ သုိ႔ျဖစ္၍ မိမိလည္း မိမိတုိ႔သာ ဆႏၵရွိၾကမည္ဆုိလွ်င္ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔လည္းေရာက္ေအာင္က်င့္ႏုိင္ပါ၏။ အဂၢသာဝကအျဖစ္၊ မဟာသာဝကအျဖစ္ စသည့္စသည့္ျမင့္ျမတ္သည့္ဘဝမ်ားသုိ႔ေရာက္ေအာင္လည္း က်င့္ေဆာင္ႏုိင္ၾကပါ၏။ က်င့္ေဆာင္ႏုိင္ရန္လည္း ဘုရားရွင္က နည္းလမ္းမ်ားေပးခဲ့ျပီးျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ကေရွ႔ေဆာင္၍ က်င့္လည္းျပ၍ နည္းလမ္းလည္းေပးခဲ့သကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔လည္း ေလာကေကာင္းက်ိဴးအတြက္ စြမ္းႏုိင္သည့္အလုပ္ကုိ က်ေရာက္သည့္ေနရာမွ ပါရမီစိတ္ထားမ်ားျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ၾကဘုိ႔လုိအပ္ပါ၏။ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစဟုလည္း ဆႏၵျပဳလုိက္ရပါ၏။

***ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၏အမွာစကား***